Theses 

OD_RAZ\nl{} Objekty pracující s průsvitem a odrazem světla – Vendulka PRCHALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Vendulka PRCHALOVÁ

Bakalářská práce

OD_RAZ\nl{} Objekty pracující s průsvitem a odrazem světla

OD_RAZ

Anotace: Má bakalářská práce se skládá ze dvou objektů, které označuji jako generátory. Slouží k projekci světelné hry vznikající při prosvětlení volně stékající vody na skleněném nosiči. Má bakalářská práce v sobě nese mnoho protikladných principů, stejně jako v mých předchozích projektech týkajících se práce se světlem. Propojení stroje a pocitu, otevřenosti a uzavřenosti, konkávního a konvexního tvarosloví. Principy samotného promítání nesou protichůdné znaky. Hlavním cílem tohoto projektu pro mne je prostřednictvím stroje zprostředkovat divákovi silný pocit, který mám spojený právě se hrou světel, ať už na vodní hladině, povrchu skla, nebo jakémkoli jiném nosiči. Jedná se v podstatě o plynulé navázání na mou předchozí práci spojenou převážně s videem a autorskou grafikou.

Abstract: My bachelor thesis consists of two objects, which I call generators. They serve as means of projection for the play of light, which is created by shining through freely flowing water on a glass panel. My thesis contains many principles which contradict each other, as it has also been in my earlier projects which work with light. Connecting a machine with a feeling, openness and closedness, concave and convex accidence. The very principles of projection carry with them signs of contradiction. The main aim of this project is to use a machine to mediate to the viewer my own strong feelings, which I associate with lightplay be it on water, glass or any other medium. This thesis is basically a continuation of my previous work, mainly with video and graphics.

Klíčová slova: Světelná hra, voda

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Ilja Bílek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=170973 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

Jak správně citovat práci

PRCHALOVÁ, Vendulka. OD_RAZ\nl{} Objekty pracující s průsvitem a odrazem světla. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz