Bc. Lenka Novotná

Bachelor's thesis

Vocabulary Frames

Vocabulary Frames
Abstract:
Cílem této práce je vytvoření slovníčku slovních struktur pro specifickou výuku jazyků. První část práce zahrnuje teoretický základ, který je ve druhé části podpořen doloženými důkazy získanými z vytvořeného korpusu na téma “cinema“. Hlavní důraz je kladen na analýzu vybraných slov.
Abstract:
The aim of this thesis is to create a glossary of frames for a particular teaching topic. The first part of the thesis includes a background research, which is supported in the second part by the evidence retrieved from the created corpus, based on the topic of “cinema“. The main focus is on the analysis of the chosen words.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: M.A. James Edward Thomas
  • Reader: Mgr. Petr Sudický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.