Bc. Lenka Novotná

Bakalářská práce

Vocabulary Frames

Vocabulary Frames
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření slovníčku slovních struktur pro specifickou výuku jazyků. První část práce zahrnuje teoretický základ, který je ve druhé části podpořen doloženými důkazy získanými z vytvořeného korpusu na téma “cinema“. Hlavní důraz je kladen na analýzu vybraných slov.
Abstract:
The aim of this thesis is to create a glossary of frames for a particular teaching topic. The first part of the thesis includes a background research, which is supported in the second part by the evidence retrieved from the created corpus, based on the topic of “cinema“. The main focus is on the analysis of the chosen words.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: M.A. James Edward Thomas
  • Oponent: Mgr. Petr Sudický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.