Bc. Jana Malošíková

Diplomová práce

Optimalizace nákladů a výnosů společnosti A-Z poradce s.r.o.

Optimization of costs and revenues in the company A-Z poradce s.r.o.
Anotace:
Práce je zaměřena na podrobnou analýzu a posouzení adekvátnosti nákladů vznikajících při podnikání společnosti A-Z poradce s.r.o. v návaznosti na očekávané tržby, které jsou dále analyzovány z pohledu přiměřeného zisku. Výsledkem diplomové práce budou doporučení, která společnosti A-Z poradce s.r.o. umožní zlepšit celkovou ekonomiku společnosti.
Abstract:
The work is focused on detailed analysis and assessment of the adequacy of costs related to the business of the company A-Z poradce s.r.o. following the expected revenues, which are then analyzed from the perspective of a reasonable profit. The result of the work should be recommendations for A-Z poradce s.r.o. that will improve the company's overall economy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management