Ing. Martina Murínová

Master's thesis

Procesní řízení a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku

Business process management and company competitiveness
Abstract:
The subject of this Diploma thesis is a strategic analysis of a chosen enterprise with a business process management and defining its competitiveness. The theoretical part describes a definition of various concepts and analysis with the use of literature. A knowledge acquired in the theoretical part is used for a creation of a particular strategic analysis in the practical part. It also includes the …more
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je strategická analýza vybraného procesne riadeného podniku a definovanie jeho konkurenčnej schopnosti. Teoretická časť sa venuje vymedzeniu jednotlivých pojmov a analýz s využitím odbornej literatúry. V praktickej časti sú teoretické poznatky aplikované na tvorbu konkrétnej strategickej analýzy. Zahrňuje tiež identifikáciu kľúčových prvkov procesného riadenia v podniku …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Reader: Mgr. Ing. Jan Žák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta