Lenka ROZEHNALOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Environmentální výchova v primárním vzdělávání - Využití odpadů

Environmental training in primary education - Waste utilization
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na environmentální výchovu, její vývoj a legislativu, na druhy odpadů, možnosti jejich sběru, třídění a recyklaci. Cílem práce je zjištění vzájemných vztahů mezi plně organizovanými vesnickými, plně organizovanými městskými a malotřídními školami v oblastech začleňování environmentální výchovy do primárního vzdělávání, třídění odpadů ve školách a využívání odpadových materiálů …více
Abstract:
The diploma thesis is aimed on the environmental education, its development and legislation, type of waste, possibilities of collection, waste separation and recycling. The goal of this work is ensuring mutual relationship among fully organized village, fully organized city and low-classes schools in integration environmental education into primal cultivation, waste separation at schools and the use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
 • Vedoucí: PhDr. Vlasta Hrdličková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROZEHNALOVÁ, Lenka. Environmentální výchova v primárním vzdělávání - Využití odpadů. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3fbpm1 3fbpm1/2
12. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
19. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.