Veronika MALAČOVÁ

Bakalářská práce

Ochrana práv osob s roztroušenou sklerózou v rámci poskytování služby odborné sociální poradenství

Law protection of people with multiple sclerosis in social counselling
Anotace:
Cílem práce je analýza ochrany práv osob s roztroušenou sklerózou v rámci poskytování sociální služby odborné sociální poradenství v organizaci Unie Roska a návrh opatření k jejich zkvalitnění. Práce je založena na zhodnocení současného stavu poskytování sociální služby. Kvalitativní výzkum je zaměřen na rozhovory s klienty sociální služby, vedoucím organizace a inspektorem kvality sociálních služeb …více
Abstract:
The goal of this project is the analysis of law protection of people with multiple sclerosis in social counselling in Unie Roska and scheme of arrangements which causes their improvements. The project is based on evaluation of supplying the social service at present. The research of quality is focused on interwiev with clients of social service, director of the institution and inspector for quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Šik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALAČOVÁ, Veronika. Ochrana práv osob s roztroušenou sklerózou v rámci poskytování služby odborné sociální poradenství. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická