Bc. Veronika Smolková

Bachelor's thesis

Společná politika Severní dimenze: Partnerství pro životní prostředí

The Northern Dimension joint policy: Environmental Partnership
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje regionální spolupráci v rámci společné politiky Severní dimenze, především pak jejímu sektorovému Partnerství pro životní prostředí. Severní dimenze představuje velmi specifickou platformu kooperace, díky čemuž je mnohdy považována za poměrně unikátní příklad regionální integrace mezi Evropskou unií a třetími zeměmi. Práce je zaměřena na analýzu konkrétních přínosů a …more
Abstract:
This thesis is dedicated to regional cooperation within the joint policy of the Northern Dimension with the emphasis on the Northern Dimension Environmental Partnership. The Northern Dimension constitutes a very specific platform of cooperation and generally this policy is regarded as a unique model of regional integration between the European Union and third countries. The main focus of this paper …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Dvořák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií