Michael Pescheck, Ph.D.

Disertační práce

Online determination of microbial and cellular metabolism activity by a novel electrochemical bioactivity-measuring-system - activity studies from biotechnological processes and toxicological investigations with the view of reducing animal testing

Online determination of microbial and cellular metabolism activity by a novel electrochemical bioactivity-measuring-system - activity studies from biotechnological processes and toxicological investigations with the view of reducing animal testing
Anotace:
Dizertační práce prezentuje elektrochemický in vitro biosensorový systém, který umožňuje přímé sledování metabolické aktivity prokaryotických nebo eukaryotických buněk. Systém byl testován pro různé aplikace jako kultivační procesy (detekce růstových parametrů při fermentacích), systém pro sledování kvality startovacích kultur v potravinářství a sledování účinků toxických látek na savčí buňky, sinice …více
Abstract:
In this work an electrochemical in vitro biosensor system is presented that directly reflects the metabolic activity of prokaryotic and eukaryotic cells. It was tested in different applications, such as cultivation processes to detect growth parameters in fermentation processes, as a quality measurement system for the use of starter cultures in the food industry and finally for the determination of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 3. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Sergio Jarque Ortiz, Prof. Dr. Ing. Peter Czermak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie