Bc. Michal Skýpala

Bakalářská práce

Rozhlasový portrétový rozhovor pre denné vysielanie Rádia_FM

Radio interview portrait for daily broadcast of Rádio_FM
Abstract:
The topic of this creative bachelor's thesis is radio interview portrait. Methodological part of thesis is theoretical analysis of the methods applied in the paper as research of theory and qualitative interview with the program manager of the station. Theoretical part of the paper is defining the genre of radio interview portrait, its structure, technical process and position in radio broadcast journalism …více
Abstract:
Ústrednou témou praktickej bakalárskej práce je rozhlasový portrétový rozhovor. Metodologická časť práce sa definuje teóriu použitých metód, ktoré spočívajú v rešerši teoretickému základu poznatkov a kvalitatívnemu hĺbkovému rozhovoru s dramaturgom cieľového média Teoretická časť sa venuje vymedzeniu tohto žánru, jeho štruktúre, technickým postupom a pozícií v publicistickej rozhlasovej tvorbe. Ďalej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma