Theses 

Deti a reklama: Vplyv reklamy na deti – Michaela Grancová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Michaela Grancová

Bachelor's thesis

Deti a reklama: Vplyv reklamy na deti

Děti a reklama

Anotácia: Bakalářska práce se věnuje problematice vlyvu reklamy na děti. V prnvní části práce je blíž představeno teoreticke zázemí této témy jako jsou pojmy marketing, reklama a děti. čitatel je také uveden doproblematiky díky již uskutečneným studiím. Praktická část pozostáva z rozhovoru s řiditelem marketingu pro čokoládu z Kraft Foodsa z vlastního výskumu. Výskum je založený na dotazníku, který je určen rodičům. Následne jsou data vyhodnocena a z nich vyvozené odporúčání.

Abstract: The bachelor's thesis deals with the issue of the impact of advertising on children. The first part of the thesis presents teoretical beckground of this subject as are terms as marketing, advertising and children. The reader is also reffered to the issue because of already completed studies. Practical part contains of the interview with director marketing of chocolate CZ/SK from Kraft Foods and of my own research. The research is based on a questionnaire which is dedicated to parents. The obtained data are evaluated and recommendations are inferred.

Abstract: Bakalárska práca sa venuje problematike vplyvu reklamy na deti. V prvej časti práce je bližšie predstavené teoretické zázemie tejto témy ako sú pojmy marketing, reklama a deti. Tiež je čitateľ uvedený do problematiky vďaka už uskutočneným štúdiám. Praktická časť pozostáva z rozhovoru s riaditeľom marketingu čokolády z Kraft Foods a z vlastného výskumu. Výskum je založený na dotazníku, ktorý je určený rodičom. Následne sú získané dáta vyhodnotené a z nich vyvodené odporúčania.

Kľúčové slová: děti, psychologie reklamy, reklama, vlyv reklamy

Keywords: impact of advertising, children, advertising, psychology of advertising

Kľúčové slová: psychológia reklamy, deti, reklama, vplyv reklamy

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Radek Tahal
  • Oponent: Václav Stříteský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36016


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 4. 2019 20:54, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz