Mgr. Markéta Koldová

Bachelor's thesis

Přejatá slova v ruských a českých internetových textech se sportovní tematikou

Incorporated Words in Russian and Czech Internet Sports Texts
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Přejatá slova v ruských a českých internetových textech se sportovní tematikou se zabývá výskytem cizích lexikálních jednotek se sportovní tematikou v ruském a českém jazyce. Cílem práce bylo porovnání výskytu a použití nalezených výrazů v obou jazycích. Získaný materiál posloužil k vytvoření slovníku rusko-českého, který obsahuje i výraz původní.
Abstract:
Bachelor thesis entitled Incorporated words in Russian and Czech internets sports texs deals with the occurrence of foreign lexical units are sports-related themes in Russian and Czech. The aim of this work was to compare the occurrence and use of the terms found in both languages. Resulting material has served to create a Russia-Czech dictionary, which contains the original.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Russian Language and Literature