Eduard Šram

Bakalářská práce

Tenké polymerní vrstvy připravené pulzní laserovou depozicí

Thin polymeric films prepared by pulsed laser deposition
Anotace:
Pulzní laserová depozice je relativně nový postup pro přípravu tenkých vrstev rozličných materiálů ? anorganických, organických i polymerních. Příprava vrstev polymerů tímto postupem je ovšem svázána s nevyhnutelně velmi citlivou volbou depozičních podmínek, jelikož tyto látky jsou náchylné ke změně struktury způsobené vysokými energiemi fotonů laserového záření. Práce sumarizuje publikované výsledky …více
Abstract:
Pulsed laser deposition is a relatively new technique for the fabrication of thin films of different materials ? inorganic, organic or polymeric. Use of lasers for polymeric thin films growth requires precise choices of deposition conditions because of their sensitivity to structure changes caused by high photon energy of laser radiation. This thesis summarizes published results in this field.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šram, Eduard. Tenké polymerní vrstvy připravené pulzní laserovou depozicí. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická