Bc. Veronika Horecká

Diplomová práce

Malba na keramiku

Painting on ceramic
Anotace:
Diplomová práce je tvořena především souborem keramických děl. Doprovodný text se vztahuje k samotné realizaci, zahrnuje teoretickou část z dějin umění a technologie použitých materiálů. Přestože je práce s hlínou důležitou a nedílnou součástí, těžištěm mé práce je malba a experiment s touto technikou. Námětově navazuji na bakalářskou práci. Rozvíjím tak své pozorování podmořského světa, jeho barev …více
Abstract:
The thesis consists mainly of pottery works. The accompanying text refers to the actual implementation. The text involves theoretical part of the art history and technology of materials. Although working with clay is an important and integral part, the focus of my work is painting and experiment with this technique. This work develops the theme from my bachelor thesis, I develop my observation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Jan Bružeňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma