Bc. Veronika Horecká

Master's thesis

Malba na keramiku

Painting on ceramic
Abstract:
Diplomová práce je tvořena především souborem keramických děl. Doprovodný text se vztahuje k samotné realizaci, zahrnuje teoretickou část z dějin umění a technologie použitých materiálů. Přestože je práce s hlínou důležitou a nedílnou součástí, těžištěm mé práce je malba a experiment s touto technikou. Námětově navazuji na bakalářskou práci. Rozvíjím tak své pozorování podmořského světa, jeho barev …more
Abstract:
The thesis consists mainly of pottery works. The accompanying text refers to the actual implementation. The text involves theoretical part of the art history and technology of materials. Although working with clay is an important and integral part, the focus of my work is painting and experiment with this technique. This work develops the theme from my bachelor thesis, I develop my observation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2014
  • Supervisor: doc. Jan Bružeňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy

Theses on a related topic