Mgr. et Mgr. Kamila KŘÍŽOVÁ

Master's thesis

Technika vitráže v současném umění a její reflexe ve výtvarně pedagogickém projektu.

The technique of stained glass in contemporary art and its reflection in art education project.
Abstract:
V diplomové práci se autorka zabývá výtvarným objektem, který vytvořila, a zároveň pedagogickou praxí ve speciálním školství, ve vzájemné souvislosti. První část práce je věnována vlastní tvorbě a spojitostem s díly jiných umělců, která měla vliv na celkovou podobu celého výsledného objektu. Autorka zde věnuje vzniku výtvarného objektu a vlivu na jeho genezi a motivu dítěte ve výtvarném umění. Také …more
Abstract:
In her diploma thesis, the author deals with the art object she created and at the same time with pedagogical practice in special education, in mutual connection. The first part of the thesis is devoted to his own work and connections with the works of other artists, which had an influence on the overall appearance of the entire resulting object. The author devotes here to the creation of an art object …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘÍŽOVÁ, Kamila. Technika vitráže v současném umění a její reflexe ve výtvarně pedagogickém projektu.. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta