Veronika CZEPCZOROVÁ

Bakalářská práce

Vylučovací urografie - Srovnání současných možností provedení zobrazení ledvin a močových cest v radiologii na modalitách rentgenového snímku a CT

Exclusive Urography - Comparison of contemporary possibilities of kidneys and urinary tract imaging in radiology by intravenous urography and CT urography
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vyšetření ledvin a močových cest provedené pomocí intravenózní vylučovací urografie a výpočetní tomografie. Cílem je porovnání těchto dvou modalit z různých parametrů a následné vyhodnocení, která modalita se jeví jako nejvhodnější. Data potřebná ke zhodnocení byla získána ve Fakultní nemocnici Ostrava. Prvním parametrem byla radiační zátěž, která byla porovnána dle …více
Abstract:
The focus of the Bachelor´s thesis is the examination of kidneys and urinary tract by means of intravenous excretory urography and computed tomography scan. The aim is the comparison of these two methods from different perspectives and the evaluation of the suitability of individual methods. The data, which were needed for the evaluation, were acquired in the Fakultní nemocnice Ostrava. The first parameter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Pomaki, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CZEPCZOROVÁ, Veronika. Vylučovací urografie - Srovnání současných možností provedení zobrazení ledvin a močových cest v radiologii na modalitách rentgenového snímku a CT. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta