Theses 

Strach ze simulaker jako motivace obrazoborectví? Případ beeldenstormu – Mgr. Dan Řezníček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philosophy / Study of Religions

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Dan Řezníček

Bachelor's thesis

Strach ze simulaker jako motivace obrazoborectví? Případ beeldenstormu

Fear of Simulacra as a Motivation of Iconoclasm? The Case of Beeldenstorm

Anotácia: V této bakalářské práci jsem zjišťoval, zda je možné pro interpretaci obrazoborectví používat postmoderní teorii francouzského myslitele Jeana Baudrillarda, kterou vyjádřil ve svém díle Simulakra a simulace. Jeho teorii jsem ověřoval na případě nizozemského obrazoborectví, jež se odehrálo roku 1566. V analytické části jsem pomocí analýzy teologických textů (Instituce učení křesťanského nábožeství od Jana Kalvína, O odstranění obrazů Andrease Karlstadta a Belgické vyznání víry) zjistil, že Baudrillardova teorie pro interpretaci obrazoborectví není použitelná, protože není vystavěna na základě empirických dat. V kritické části jsem se podrobněji věnoval tomu, proč je způsob, jakým je tato teorie vystavěna, pro religionistické poznání problematický.

Abstract: In this bachelor thesis I explored, if it is possible to use the post-modern theory of French thinker Jean Baudrillard, which he presented in his work Simulacra and Simulation, to interpret iconoclasm. The verification of his theory was realized on the case of Dutch iconoclasm, which had taken place in 1566. In the analytical part, where I analyzed theological works (Institutions of Christian Religion by John Calvin, On the Removal of Images by Andreas Karlstadt and The Belgic Confession of Faith) I have found out that Baudrillard’s theory is not applicable to interpret iconoclasm, because it is not constructed on the basis of empirical data. In the critical part I looked in more detail into the way his theory is constructed to see, why is it problematic in the field of the study of religions.

Kľúčové slová: Jean Baudrillard, simulakrum, simulace, obrazoborectví, Nizozemí, kalvinismus, simulacrum, simulation, iconoclasm, Netherlands, calvinism

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedúci: PhDr. Iva Doležalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 6. 2019 03:29, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz