Bc. Kateřina Sojková

Bachelor's thesis

Diagnostika dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku

Diagnostic of child with hearing impairment in preschool age
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o diagnostice školní zralosti předškolního dítěte se sluchovým postižením. Cílem práce je celková diagnostika dítěte se sluchovým postižením, se zaměřením na diagnostiku školní zralost. Práce je rozčleněna na 3 kapitoly, dvě teoretické a jednu praktickou. První kapitola rozebírá problematiku sluchového postižení, její klasifikaci, etiologii, diagnostiku, zároveň s krátkým …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with diagnostic of school readiness of preschool age child with hearing impairment. The main goal is general diagnostic of child with hearing impairment with focus on the diagnostic process of school readiness. Thesis is divided into three chapters, two of them are theoretical and one of them is practical. First chapter examines issues of hearing impairment, it’s classification …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta