Bc. Anna Janoušková

Diplomová práce

Erotika a sex v reklamě

Hodnocení erotických apelů v reklamě (Anticena Sexistické prasátečko)

Erotica and Sex in Advertising . Evaluation and Application of Erotic Appeals in Advertising (Mock Booby Prize Award Sexistic Piggy)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá nejen erotickými apely v reklamě obecně, ale zejména tím, jak jsou vnímány a hodnoceny veřejností. Soustředí se na reflexi tohoto tématu ve formě soutěží, jmenovitě se soustředí na anketu Sexistické prasátečko a na to, jak tato anketa v průběhu let ovlivnila vnímání sexismu a pohlavních stereotypů v reklamě. V teoretické části nabídne krátký vhled do historie reklamy …více
Abstract:
This thesis deals not only with erotic appeals in advertising in general, but especially with how they are perceived and evaluated by the public. It focuses on reflecting on this topic in the form of competitions, namely focusing on the Sexist Pig (Sexistické prasátečko) survey and how this poll has influenced the perception of sexism and sexual stereotypes in advertising over the years. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janoušková, Anna. Erotika a sex v reklamě. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace