Theses 

Programová knihovna pro komunikaci mikropočítačů Freescale HCS08 s modulem Adam-4050\nl{} – Tomáš KADAVÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Tomáš KADAVÝ

Bakalářská práce

Programová knihovna pro komunikaci mikropočítačů Freescale HCS08 s modulem Adam-4050\nl{}

A Program Library for Communications Between Freescale HCS08 Microcontrollers and an Adam-4050 Module\nl{}

Anotace: V této práci je popsán hardware a software inteligentního modulu ADAM-4050 dodávaný firmou Advantech, mikropočítače od firmy Freescale řady HCS08 a výukový model pračky EDUMOD. Mikropočítač je osazen ve vývojovém kitu M68EVB908GB60 dodávaný firmou Freescale. Je zde popsáno fyzické propojení jednotlivých komponent a jejich vzájemná komunikace. Pro řízení modulu ADAM-4050 je vytvořena knihovna v jazyce symbolických adres, která zprostředkovává komunikaci mezi programem v mikropočítači a modulem. Pro demonstraci funkce knihovny a správného zapojení je vytvořen jednoduchý program pro řízení připojeného modelu pračky k modulu ADAM-4050.

Abstract: In this is described the hardware and software of the intelligent module ADAM-4050 supplied by Advantech, microcomputer made by Freescale HCS08 series and educational model of washing machine EDUMOD. The microcomputer is mounted in the development kit M68EVB908GB60 supplied ready by Freescale. It describes the physical connections between the components and their mutual communication. To control the ADAM-4050 module is created library in assembly language, which provides communication between the program in microcontroller and module. For demonstration functionality of the library and correct wiring is made simple program for control of the connected model of washing machine to module ADAM-4050.

Klíčová slova: automatizace, inteligentní modul, mikropočítač, ADAM-4050, RS-485

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 13. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36547 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

KADAVÝ, Tomáš. Programová knihovna pro komunikaci mikropočítačů Freescale HCS08 s modulem Adam-4050\nl{}. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz