Bc. Adéla BLAŽKOVÁ

Diplomová práce

Realizace mediální výchovy na středních školách v Olomouckém kraji se zaměřením na Český jazyk a literaturu

As the topic of my work I chose the Realization of media education at secondary schools in Olomouc region. It is a qualitative research that will be implemented through semi-structured in-depth interviews with ten selected teachers. The work will also include knowledge gained from a questionnaire with students of selected schools. Media education, which is part of media literacy, is taught either as a separate subject, as a cross-curricular subject of other subjects or within projects and seminars. Since 2006, media education has been a part of the Framework Educational Program (FEP) in the Czech Republic and is seen as a practical tool for increasing the quality of the private life of the individual and his / her public existence (Jirák - Wolák, 2007, 7).
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce, prostřednictvím rozhovorů se sedmi pedagogy, zachycuje podobnosti a odlišnosti realizace mediální výchovy na středních školách v Olomouckém kraji v rámci předmětu Český jazyk a literatura. Teoretická část práce obsahuje seznámení s pojmy: média, mediální gramotnost, mediální výchova, rámcový vzdělávací program pro gymnázia a tak dále. Obsahem části praktické je shrnutí …více
Abstract:
This thesis, through interviews with seven teachers, captures the similarities and differences in the implementation of media education in high schools in the Olomouc region within the subject Czech language and literature. The theoretical part contains acquaintance with terms: media, media literacy, media education, framework educational program for high schools and so on. The content of the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Daniel Bína, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Adéla. Realizace mediální výchovy na středních školách v Olomouckém kraji se zaměřením na Český jazyk a literaturu. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta