Ing. Svatopluk Fryml

Master's thesis

Organizační a procesní nastavení odvolacích řízení ve Finanční správě ČR

Organizational and Procedural Settings of Appeal Procedures in the Financial Administration of the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku odvolacích řízení v rámci Finanční správy České republiky jako nástroje zajištění případného přezkoumání správních rozhodnutí, tj. ochrany zákonnosti a ochrany práv subjektů. V první kapitole je rozebráno procesní nastavení tohoto opravného prostředku vč. příslušných srovnání s jinými právními úpravami. Druhá kapitola je pak věnována organizační stránce …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of appeal proceedings within the Financial Administration of the Czech Republic as a means of ensuring the possible review of administrative decisions, ie the protection of the lawfulness and the protection of the rights of subjects. The first chapter analyzes the process of this remedy, incl. relevant comparisons with other legislation. The second chapter is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta