Bc. Alica Tóthová

Diplomová práce

Efektivnost služeb nakládání s odpady v obcích

Effectiveness of municipa waste management services
Abstract:
The goal of thesis "Effectiveness of municipal waste management services" is to investigate, to what extent is effectiveness of municipal waste management services influenced by competitiveness and other selected factors, based on the case study of Olomouc region municipalities. Introductory part provides a brief overview of basic terms and theoretical foundations. The following part summarizes case …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Efektívnosť služieb nakladania s odpadmi v obciach“ je posúdiť, v akej miere konkurencieschopnosť a iné určené faktory ovplyvňujú efektívnosť služieb nakladania s odpadmi na prípade obcí Olomouckého kraja. V úvodnej časti sú vymedzené základné pojmy a teoretické východiská. V ďalšej časti sú zhrnuté prípadové štúdie autorov, ktorí sa zaoberali faktormi ovplyvňujúcimi výdaje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa