Laura LANČOVÁ

Bakalářská práce

Mimoškolní pohybová aktivita žáků základní školy

Children´s active free play in primary school
Anotace:
Problematikou této bakalářské práce je mimoškolní pohybová aktivita dětí na druhém stupni základní školy. Cílem je zjistit kvantitu mimoškolní pohybové aktivity, celkovou její strukturu a také množství spontánní pohybové aktivity. Data jsou získána pomocí záznamového archu mimoškolní pohybové aktivity a dotazníku pro rodiče. V teoretické části je vymezen pojem pohybová aktivita, zdravotní benefity …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is children´s active free play at the second level in primary school. The aim of this thesis is finding out the quality of active free play and its overall structure and the amount of impulsive physical activity. Data are obtained through after-school physical activity record sheet and the questionnaire for the parents. In theoretic part there is defined the term physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Sebera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANČOVÁ, Laura. Mimoškolní pohybová aktivita žáků základní školy. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta