Markéta KOMÁRKOVÁ

Bachelor's thesis

Léčba drogové závislosti v terapeutické komunitě

Treatment of addiction in therapeutical community
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o léčbě závislostí v prostředí terapeutické komunity. První kapitola rozebírá pojem drogy, závislost a terapeutická komunita. Pro lepší představu a úvod do problematiky. Ve druhé kapitole se podrobněji věnuji historii terapeutických komunit pro drogově závislé ve světě,ale i v České republice. Druhá kapitola se také zabývá podrobněji dvěma základními typy komunit. Stěžejní …more
Abstract:
The bachelor's thesis is concerned on treating of addiction in therapeutical comunity. The first chapter is concerned on the theme of drogs, addiction and therapeuthical comunity, for better imagination and introduction. In the second chapter, I focused more detaily on the history of therapeutical comunities for drog's addicts in the world, but also in the Czech Republic. Second chapter is also concerned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012
Accessible from:: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOMÁRKOVÁ, Markéta. Léčba drogové závislosti v terapeutické komunitě. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta