Theses 

Komunikace u pacienta v intenzivní péči – Bc. Lenka Švecová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Diplomová práce

Komunikace u pacienta v intenzivní péči

Communication with Patients in Intensive Care

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice komunikace v intenzivní péči. Práce se zabývá komunikací s pacienty, kteří byli napojenina umělou plicní ventilaci. Na způsob jakým se dorozumívají s ošetřujícím personálem, komunikační metodu, která jim nejvíce vyhovovala a také jejich pocity. V druhé části rozhovoru byly podobné otázky položeny všeobecným sestrám, které se o pacienty staraly. Empirická část byla zapožena na kvalitativním výzkumu, na anesteziologicko-resuscitačním oddělení pomocí polostrukturovaného rozhovoru, který byl prováděn s pacienty a všeobecnými sestrami. Analýza a interpretace získaných informací nám ukazuje problematiku komunikace pacienta se zajištěnými cestami v odbodí odpojování.

Abstract: The thesis deals with the issue of communication in intensive care. The work deals with communication with patients who have been connected to the artificial pulmonary ventilation. The way they communicate with the attending staff, the communication method that best suits them, and their feelings. In the second part of interviews, similar questions the nurses who looked after the patients were asked. The empirical part was based on a qualitative research, in the anesthesiology - resuscitation department using a semi-structured interview that was conducted with patients and general nurses. The analysis and interpretation of the obtained information shows us the issue of the patient´s communication with secured free airways in the period of disconnection.

Klíčová slova: Klíčová slova, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, komunikace, umělá plicní ventilace Key Words, Anesthesiolog-Resuscitation Departmen, Communication, Artificial pulmonary ventilation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 01:20, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz