Bc. Ivana Hamalová

Bakalářská práce

Zkušenosti dětí s drogami na základních školách

The experiences of children with drugs on primary schools
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké zkušenosti mají dětí s drogami na základních školách. Teoretická část práce se zabývá drogami a návykovými látkami, se kterými dospívající nejčastěji experimentují. O těchto drogách a návykových látkách se snaží podat co nejvíce informací v podobě jejich rozdělení, definic jednotlivých drog a jejich účincích. Zmiňuje se také o dostupnosti drog a drogové závislosti …více
Abstract:
This work aims to find out what experiences children have with the drug for primary schools. The theoretical part deals with drugs and addictive substances, with which most teenagers experiment. The following drugs and drug addictions to try to give as much information as possible in terms of their classification, definitions of drugs and their effects. It also mentions the availability of drugs and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta