Veronika Balounová

Bakalářská práce

Zpětný odběr elektrozařízení

Back Collection of Electric (household) Equipment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zpětného odběru elektrozařízení, jehož množství ve společnosti neustále narůstá a obsahuje mnoho nebezpečných látek pro ŽP a lidské zdraví. Nejprve je v práci zmiňována legislativa upravující oblast EEZ a současná situace nakládání s EEZ. Na základě novely zákona o odpadech vznikly kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení, jejichž působení na …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Antonín Dvořák
  • Oponent: Alena Hadrabová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/5949