Denisa HRDLIČKOVÁ

Diplomová práce

Rodičovský konflikt v mediaci o péči o nezletilé děti

Parental conflict in mediation over the care of minors
Anotace:
Diplomová práce Rodičovský konflikt v mediaci o péči o nezletilé děti se zabývá diskurzy, které klienti mediace vytvářejí a jak tyto diskurzy přispívají k možnosti dohody či nedohody. Pro tento typ práce byl využit kvalitativní výzkum pomocí případové studie. Sběr dat byl proveden formou nezúčastněného pozorování komunikace tří párů respondentů, klientů mediace, které bylo fixováno na audio záznam …více
Abstract:
The master thesis Parental conflict in mediation over the care of minors examines the discourses that mediation clients create and how these discourses contribute to the possibility of agreement or disagreement. Qualitative research using a case study approach was used for this work. Data collection was conducted through non-participant observation of three couples of respondents, mediation clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Karel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDLIČKOVÁ, Denisa. Rodičovský konflikt v mediaci o péči o nezletilé děti. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta