Denisa HRDLIČKOVÁ

Master's thesis

Rodičovský konflikt v mediaci o péči o nezletilé děti

Parental conflict in mediation over the care of minors
Abstract:
Diplomová práce Rodičovský konflikt v mediaci o péči o nezletilé děti se zabývá diskurzy, které klienti mediace vytvářejí a jak tyto diskurzy přispívají k možnosti dohody či nedohody. Pro tento typ práce byl využit kvalitativní výzkum pomocí případové studie. Sběr dat byl proveden formou nezúčastněného pozorování komunikace tří párů respondentů, klientů mediace, které bylo fixováno na audio záznam …more
Abstract:
The master thesis Parental conflict in mediation over the care of minors examines the discourses that mediation clients create and how these discourses contribute to the possibility of agreement or disagreement. Qualitative research using a case study approach was used for this work. Data collection was conducted through non-participant observation of three couples of respondents, mediation clients …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. David Karel, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRDLIČKOVÁ, Denisa. Rodičovský konflikt v mediaci o péči o nezletilé děti. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta