Theses 

PRÁCE S NEZAMĚSTNANÝMI ABSOLVENTY ŠKOL NA ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V OKRESE NOVÝ JIČÍN – Bc. Vratislav VYTEJČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vratislav VYTEJČEK

Diplomová práce

PRÁCE S NEZAMĚSTNANÝMI ABSOLVENTY ŠKOL NA ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V OKRESE NOVÝ JIČÍN

WORK WITH UNEMPLOYED GRADUATES AT THE LABOUR OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC IN THE DISTRICT OF NOVÝ JIČÍN

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na exploraci a deskripci možných způsobů pomoci nezaměstnaným absolventům škol vedených v evidenci Úřadu práce České republiky v okrese Nový Jičín k uplatnění na trhu práce či nástupu do dalšího studia. Její součástí je deskripce a analýza změn, které na Úřadu práce proběhly v letech 2011 až 2012, deskripce a analýza práce referentů zaměstnanosti s nezaměstnanými absolventy škol, průběh poradenského procesu, rozbor poradenských nástrojů a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Praktickou část práce tvoří sekundární analýza statistických dat o nezaměstnaných absolventech škol a volných pracovních místech; zhodnocení situace na trhu práce v okrese Nový Jičín, včetně uvedení jeho slabých a silných stránek. Výstupem je návrh interního motivačně vzdělávacího programu jako podpůrného nástroje k motivaci a aktivizaci nezaměstnaných absolventů škol k vlastní iniciativě při řešení své situace.

Abstract: The thesis focuses on an exploration and a description of possible ways how to help unemployed graduates, that are registered at the Labour office of the Czech republic in the district of Nový Jičín, to find a job or to start studying. It contains a description and an analysis of changes which happened at the Labour office since 2011 to 2012, a description and an analysis of a work of employment officers with unemployed graduates, course of a counselling process, an analysis of guidance tools and tools of an active employment policy. A practical part of the thesis contains a secondary analysis of statistical data on unemployed graduates and vacancies; an assessment of the situation on the labor market in the district of Nový Jičín, including an identification of its strengths and weaknesses. The output is a proposal of an internal motivational and educational support program as a tool for motivation and activation of the unemployed graduates to their own initiative to solve their situation.

Klíčová slova: aktivní politika zaměstnanosti, motivačně vzdělávací program, nezaměstnanost, nezaměstnaní absolventi škol, poradenské nástroje, poradenství, trh práce, Úřad práce České Republiky, volná pracovní místa, zákon o zaměstnanosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 23. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VYTEJČEK, Vratislav. PRÁCE S NEZAMĚSTNANÝMI ABSOLVENTY ŠKOL NA ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V OKRESE NOVÝ JIČÍN. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz