Bc. Dagmar KRAMNÁ

Diplomová práce

Vliv elektromagnetických polí na genetické a další intracelulární změny v organismech

The Effect of Electromagnetic Fields on Genetic and Other Intracellular Changes in Organism
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhotovit rešeršní studii zabývající se působením elektromagnetických polí na organismus a přiblížit tak aktuální stav vědeckého poznání této stále nedostatečně probádané tématiky. Jedná se o velmi aktuální téma, jelikož elektromagnetická pole jsou všudypřítomná a člověk je jimi v souvislosti s neustálým rozvojem technologii stále více a více obklopován. Práce …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis was to make a research study dealing with the effects of electromagnetic fields on the organism and thus bring closer the current state of scientific knowledge of this still unresearched topic. This is a very current topic, as electromagnetic fields are ubiquitous, and man is more and more surrounded by them in connection with the constant development of technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAMNÁ, Dagmar. Vliv elektromagnetických polí na genetické a další intracelulární změny v organismech. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma