Veronika Rejkubová

Bakalářská práce

Primární školství v Ronově nad Doubravou v 19. století

Elementary school in Ronov nad Doubravou in 19th century
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o historii obecné školy v Ronově nad Doubravou v 19. století. Zabývá se jejími důležitými aspekty, jako jsou budova školy, učitelé, žáci, dobrodinci a slavnosti. V práci je též shrnut vývoj obce a vývoj školského systému od středověku až po konec 19. století.
Abstract:
This bachelor paper focuses on history of the elementary school in RonovnadDoubravou in the 19th century. The bachelor thesis further explores important aspects of this elementary school such as the teachers, the students, the school building, and the school celebrations. The work also summarizes development of RonovnadDoubravou as well as development of the educational system from the Middle Ages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rejkubová, Veronika. Primární školství v Ronově nad Doubravou v 19. století. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Ochrana hmotných památek + Historie