Bc. Karel Kylián

Diplomová práce

Interaction between mirror inversion and personality judgement of a facial image

Interaction between mirror inversion and personality judgement of a facial image
Anotace:
Tato práce se věnuje vztahu zrcadel a odhadu osobnostních vlastností z hlediska odhadu osobnostních rysů a aplikací zrcadel. Obsahuje kvalitativní studii zahrnující 31 participantů (64,5 % žen, průměrný věk 22,8 let) kteří hodnotili osm fotografií ženských obličejů, kde čtyři byly původní fotografie a další čtyři jejich přesné zrcadlově otočené varianty. Participanti u osobního rozhovoru popisovali …více
Abstract:
This work is exploring the relationship between mirrors and personality characteristics in terms of the judgement of personality traits and utilisation of mirrors. It contains a qualitative study conducted with 31 participants (64,5 % women, average age 22,8 years) who were judging eight photographs of the woman faces, out of which four were regular photographs, and other four were their mirror-reversed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie