Bc. Jan Žmolík

Diplomová práce

Katalog epigrafických památek Muzea Zábřeh a Státního zámku Velké Losiny

Catalogue of Epigraphic Relics of the Zábřeh Museum and the National Castle Velké Losiny
Anotace:
Magisterská diplomová práce Katalog epigrafických památek Muzea Zábřeh a Státního zámku Velké Losiny přináší epigrafickou dokumentaci doplňující regionální historii v okrese Šumperk o památky Muzea Zábřeh a Státního zámku Velké Losiny v rozsahu 108 sbírkových předmětů. Časový rozsah zpracovaných exponátů je vymezen rokem 1900. Práce obsahuje teoretické kapitoly k historii lokalit, zásady práce s epigrafickými …více
Abstract:
Master’s thesis called the Catalogue of Epigraphic Relics of the Zábřeh Museum and the National Castle Velké Losiny introduces epigraphic documents which supplement regional history in the Šumperk district with 108 collection items through relics of the Zábřeh Museum and the National Castle Velké Losiny. The time interval is defined by 1900. This thesis includes theoretical chapters related to history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta