Bc. Marie DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Dírková komora a experimentální fotografie.

Pinhole and experimental photography.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na fotografii dírkovou komorou a její využití ve výuce. Hlavním výstupem diplomové práce je praktická část, a to soubor fotografií pořízených dírkovou komorou, které tvoří závěrečný soubor, a skicovní materiál. Fotografie jsou inspirovány deníkovým záznamem a pohledem dalekohledu. Snímky vznikly v rámci experimentů s různými formami dírkových komor, vlastní výroby. Fotografie …více
Abstract:
The thesis is focused on pinhole camera photography and its use in teaching. The main outcome of the thesis is the practical part which consists of set of photographs taken with a pinhole camera which creates the final set and in addition, there is sketch material. Photographs are inspired by a diary entry and by watching through binoculars. The images were created in the experiment with different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Marie. Dírková komora a experimentální fotografie.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / VVJ