Zuzana Umlaufová

Bakalářská práce

Prevence rizik ve vybrané firmě

Prevention of Risks in the Selected Company
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce "Prevence rizik ve vybrané firmě" je získat poznatky o rizicích, která se mohou ve firmě vyskytnout, a o užitých preventivních opatřeních. A dále poskytnout návrh na zlepšení. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti prevence rizik, dále prevence rizik, analýza rizik, identifikace a kvalifikace nebezpečí a v neposlední řadě také metody pro stanovení a posuzování …více
Abstract:
The aim of my thesis: "Risk prevention in the selected company" is to gain knowledge of the risks that may occur in the company and what preventive measures are used. There is a further point to provide the suggestion for improvement. In the theoretical part there are mentioned basic concepts of the area of risk prevention as well as risk prevention, risk analysis, hazard identification and qualification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Umlaufová, Zuzana. Prevence rizik ve vybrané firmě. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe