Mgr. Lenka Ševčíková

Bakalářská práce

Potravinové alergie dětí

Food allergies children
Anotace:
Bakalářská práce „Potravinové alergie u dětí“ se věnuje problematice potravinových alergií. Teoretická část práce se zaměřuje na podstatu, druhy, příznaky a léčbu potravinových alergií. Praktická část uvádí výsledky výzkumu, zaměřeného na znalost potravinových alergií u žáků, provedeného na třech vybraných základních školách v jihomoravském kraji.
Abstract:
The Bachelor thesis „Children´s food allergies“ deals with food allergy problems. The theoretical part deals with definition of food allergy, it means types, symptoms and treatment. The practical part represents the result of a research performed in three selected primary schools in the South Moravia region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Práce na příbuzné téma