Mgr. Eva Homolová

Disertační práce

Role Evropského sociálního fondu v procesu evropeizace politiky zaměstnanosti: regionální a lokální partnerství ve federalizovaných politických systémech

European Social Fund in the Process of Europeanization of Employment Policy: Regional and Local Partnerships in Federalised Political Systems
Anotace:
Disertační práce se zabývá horizontální evropeizací politiky zaměstnanosti a rolí regionálních a místních aktérů trhu práce v rámci federalizovaných politických systémů. V centru pozornosti stojí především vztah mezi formou partnerství trhu práce a podobou institucionálního rámce. S využitím konceptu víceúrovňového vládnutí a politologického přístupu ke studiu federalismu byl vytvořen nástroj pro klasifikaci …více
Abstract:
The thesis deals with horizontal europeanization of employment policy and the role of regional and local actors of labour market within federalised political systems. It examines if the form of employment partnerships depends on the characteristics of institutional framework. Using the multi-level governance concept and functional approach to federalism the classification of political systems and partnerships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeňka Matoušková, CSc., PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií