Bc. Klára Doležalová

Diplomová práce

Lateral Naves in the Mediterranean Space and their Functions in Late Antiquity

Lateral Naves in the Mediterranean Space and their Functions in Late Antiquity
Anotace:
Postranní lodě raně křesťanských bazilik jsou obecně považovány za místa využívaná běžnými věřícími, která neměla během liturgie žádnou zvláštní funkci. Přesto ovšem v mnoha případech bazilik z pátého nebo šestého století jsme schopni vystopovat různé způsoby jejich oddělení od hlavní lodi. V souladu s konceptem sociologie prostoru, který zkoumá vzájemnou interakci architektury, liturgie a komunity …více
Abstract:
Lateral naves of the Early Christian basilicas are generally considered as places accomodating the congregation of common believers which had no special function during the liturgical practice. However, many examples of basilicas from fifth and sixth centuries give evidence of various means of their separation from the main nave. Following the concept of the sociology of space, which examines mutual …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: B.A. Alessandro Taddei, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta