Jan Kubeša

Bachelor's thesis

Using a Docker cluster in a production environment

Using a Docker cluster in a production environment
Abstract:
Docker je virtualizační nástroj, který vytváří jednoúčelové izolované kontejnery, sdílející přístup ke kernelu operačního systému hosta. Tímto přístupem eliminována potřeba virtualizace celých operačních systémů a snižují se dodatečné požadavky na virtualizaci. Tato práce představuje klíčové koncepty a potřebné návrhové změny, které musí učinit společnost nebo veřejná instituce proto, aby přešla z …more
Abstract:
Docker is a virtualization tool that creates small single-purpose isolated containers, sharing access to the kernel of the host operating system and thus limiting the virtualization overhead and the need for separate virtualized operating systems. This thesis introduces key concepts and needed design changes for a company or public institution to switch form an infrastructure solely based on bare-metal …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2020
  • Supervisor: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Networks and Communication

Theses on a related topic