Jan Kubeša

Bachelor's thesis

Using a Docker cluster in a production environment

Using a Docker cluster in a production environment
Anotácia:
Docker je virtualizační nástroj, který vytváří jednoúčelové izolované kontejnery, sdílející přístup ke kernelu operačního systému hosta. Tímto přístupem eliminována potřeba virtualizace celých operačních systémů a snižují se dodatečné požadavky na virtualizaci. Tato práce představuje klíčové koncepty a potřebné návrhové změny, které musí učinit společnost nebo veřejná instituce proto, aby přešla z …viac
Abstract:
Docker is a virtualization tool that creates small single-purpose isolated containers, sharing access to the kernel of the host operating system and thus limiting the virtualization overhead and the need for separate virtualized operating systems. This thesis introduces key concepts and needed design changes for a company or public institution to switch form an infrastructure solely based on bare-metal …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedúci: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Networks and Communication

Práce na příbuzné téma