Ing. Vojtěch Ficek

Bakalářská práce

Činnost krajského úřadu při vyhlášení krizových stavů (stav ohrožení a válečný stav)

The Activities of the Regional Authority in the Crisis States (state of emergency and martial status)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Činnost krajského úřadu při vyhlášení krizových stavů (stav ohrožení a válečný stav)“ je identifikovat rozsah působnosti krajského úřadu v oblasti krizového řízení a určit způsoby financování krizových stavů. První část práce je zaměřena na deskripci relevantních teoretických východisek pro krizové stavy a bezpečnostní systém České republiky. Druhá část vymezuje samotné …více
Abstract:
The subject of bachelor work "The Activities of the Regional Authority in the Crisis States (state of emergency and martial status)" is to identify the scope of crisis management and to identify ways of financing the crisis situations. First part is focused on describing of the relevant theoretical conceptions of crisis states and safety system in the Czech Republic. The second part defines the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Tereza Šrámková
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta