Bc. Jiří Uhlíř, DiS.

Diplomová práce

Termický vliv bílkovin a sacharidů - srovnání dvou doplňků stravy

Thermic effect of proteins and carbohydrates - a comparison of two dietary supplements
Anotace:
Tato diplomová práce navazuje na práci bakalářskou, avšak předkládá kvalitativnější analýzu výzkumné tématiky na početnějším výzkumném souboru, což dovoluje přesnější interpretaci získaných dat a podstatně větší praktickou aplikovatelnost výsledků, než tomu bylo u bakalářské práce. Nese příznačný název Termický vliv bílkovin a sacharidů - srovnání dvou doplňků stravy. Cílem této práce bylo zjistit …více
Abstract:
This diploma thesis follows bachelor thesis but presents more qualitative research analysis based on a numerous testing group that allows precise interpretation of the data and has relevantly higher practical use than the bachelor thesis. The title “Thermic Effect of Protein and Carbohydrates - a Comparison of Two Supplements” corresponds to the main objective of the study which is to determine the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy