Bc. Jiří Uhlíř, DiS.

Master's thesis

Termický vliv bílkovin a sacharidů - srovnání dvou doplňků stravy

Thermic effect of proteins and carbohydrates - a comparison of two dietary supplements
Abstract:
Tato diplomová práce navazuje na práci bakalářskou, avšak předkládá kvalitativnější analýzu výzkumné tématiky na početnějším výzkumném souboru, což dovoluje přesnější interpretaci získaných dat a podstatně větší praktickou aplikovatelnost výsledků, než tomu bylo u bakalářské práce. Nese příznačný název Termický vliv bílkovin a sacharidů - srovnání dvou doplňků stravy. Cílem této práce bylo zjistit …more
Abstract:
This diploma thesis follows bachelor thesis but presents more qualitative research analysis based on a numerous testing group that allows precise interpretation of the data and has relevantly higher practical use than the bachelor thesis. The title “Thermic Effect of Protein and Carbohydrates - a Comparison of Two Supplements” corresponds to the main objective of the study which is to determine the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education