Kamil Hussein

Bakalářská práce

Sentiment a akciové trhy rozvíjejících se zemí

Sentiment and Stock market of emerging countries
Anotace:
Práce se zabývá vlivem sentimentu na rozvíjející se země. Tento vztah je zkoumánna vlivu sentimentu z rozvinutých zemí na země rozvíjející se. Zkoumanými rozvíjejícímise trhy jsou Indie, Rusko, Mexiko, Turecko a Brazílie. Co se týče rozvinutýchzemí, jakožto zdrojů sentimentu, jsou studovány trhy Německa, Velké Britániea USA. Ukazatelem sentimentu je implikovaná volatilita jednotlivých vyspělých trhů …více
Abstract:
This thesis studies effect of sentiment in Emerging markets. More specifically investigatesmarket sentiment inflowing from developed markets and its impact onemerging markets. There are used developed markets’ implied volatility indices andindices of emerging markets to quantify the relationship between developed market’sentiment and emerging markets’ economies. The influence of Emerging marketsby …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta