Kamil Hussein

Bachelor's thesis

Sentiment a akciové trhy rozvíjejících se zemí

Sentiment and Stock market of emerging countries
Abstract:
Práce se zabývá vlivem sentimentu na rozvíjející se země. Tento vztah je zkoumánna vlivu sentimentu z rozvinutých zemí na země rozvíjející se. Zkoumanými rozvíjejícímise trhy jsou Indie, Rusko, Mexiko, Turecko a Brazílie. Co se týče rozvinutýchzemí, jakožto zdrojů sentimentu, jsou studovány trhy Německa, Velké Britániea USA. Ukazatelem sentimentu je implikovaná volatilita jednotlivých vyspělých trhů …more
Abstract:
This thesis studies effect of sentiment in Emerging markets. More specifically investigatesmarket sentiment inflowing from developed markets and its impact onemerging markets. There are used developed markets’ implied volatility indices andindices of emerging markets to quantify the relationship between developed market’sentiment and emerging markets’ economies. The influence of Emerging marketsby …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta