Ing. Martin Křenek

Bachelor's thesis

Ideologický marketing, propaganda a manipulace. Studie kampaně související s americkým radarem v Brdech

A Ideological marketing, publicity campaign and manipulation. A campaign study related to the American Radar in Brdy
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak se dá realita, tedy jedna konkrétní událost, popisovat několika způsoby a konstruovat tak realitu novou. Zda k této konstrukci v médiích dochází, budeme zjišťovat kvantitativní analýzou zveřejněných článků v českých médiích. Pokusíme se ukázat jak funkce médií, tedy informovat veřejnost, může přejít do konstruování nových realit až po vytvoření ideologického …more
Abstract:
The aim of this task is to show how is possible refer about reality (one real thing) by many ways and made using that a new reality. We will try to find by using quantitative analysis of public articles if media really makes such a constructions. We will try to show how media can changed and instead of predetermination inform public construct new reality becoming to ideological marketing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Matěj Hušek
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic