Jakub Michálek

Bakalářská práce

Návrh na zřízeni veřejného systému sdílení kol ve městě Česká Lípa

A PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION OF CITY-BIKE SYSTEM IN THE TOWN OF ČESKÁ LÍPA
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá analýzou systémů v jednotlivých evropských městech a systému fungujících v České republice. Dále navrhuje podobu systému City Bike pro město Česká Lípa. Jako podklady jsou zpracované analýzy stávajících systémů City Bike v Evropě a v ČR, následně je provedena analýza infrastruktury po stránce cyklistické dopravy. Dalším podkladem je dotazníkové šetření u potencionálních zákazníků …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the City-Bike systems in certain European cities and functioning systems in the Czech republic. The thesis proposes a City-Bike system for the town of Česká Lípa. Analysis of existing City-Bike systems in Europe and the Czech Republic were used as the initial materials for the thesis, together with analysis of a bicycle-transport infrastructure in the same area. A survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. David Šourek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michálek, Jakub. Návrh na zřízeni veřejného systému sdílení kol ve městě Česká Lípa. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie

Práce na příbuzné téma